Machinebreuk verzekering

Een machinebreukverzekering dekt de reparatiekosten van een beschadigde machine of zelfs de aanschaf van een nieuwe machine wanneer onvoorziene schade ontstaan is op basis van volgende mogelijke oorzaken:

  • intern: veroorzaakt door gebruik (vastlopen, slecht functioneren, verhitting, trilling...), fouten in het materiaal of constructie...
  • elektrische problemen: kortsluiting, overspanning, storingen...
  • menselijke factor: onhandigheid, kwaadwilligheid, vandalisme...
  • extern: natuurverschijnselen (storm, vorst...), vallen, stoten...

Voor wie is deze verzekering ?
Deze verzekering is interessant voor alle bedrijven en zelfstandigen die machines en/of mechanische installaties gebruiken zoals compressoren, stroomgeneratoren, brandstofpompen, koelinstallaties, drukpersen, machines in open lucht en op werven, medische installaties, installaties van tandartsen, enz. De verzekeringnemer kan de eigenaar, de huurder of de leasingnemer zijn van de machines.

Wat is gedekt?
De verzekering verleent dekking voor onvoorziene en plotselinge schade aan de verzekerde machines zowel tijdens de werking als bij stilstand, en ook bij het monteren, demonteren en het verplaatsen die nodig zijn voor het onderhoud.

De machines die verzekerd zijn moeten vermeld worden in een inventaris die aan het verzekeringscontract toegevoegd wordt. Ze worden per genre, model of type, serienummer, bouwjaar en nieuwwaarde opgelijst. Het kan zowel vaste als mobiele machines betreffen.

De volgende aanvullende verzekeringen zijn mogelijk:

  • verzekering tegen bederf van goederen in koelhuizen
  • alle risico’s voor geleasede en gehuurde goederen
  • bedrijfsschade na een gedekt schadegeval