Woonkredieten

De Belg heeft een baksteen in zijn maag. Dit is een spreekwoord dat nog steeds van toepassing is, zelfs op de jongere generaties. Toch merken we dat het voor vele jonge Belgen niet voor de hand liggend is een appartement of een woning aan te schaffen. De prijzen van de onroerende goederen zijn immers enorm gestegen de laatste decennia.

Een hypothecair krediet is dus voor de meeste kopers of bouwers een must. Momenteel is de markt van de hypotheken zeer gunstig voor zij die aan een project willen beginnen, maar de voorwaarden zijn wel strenger dan vroeger. Er wordt bijvoorbeeld vaak van de kredietnemers gevraagd om bijhorende verzekeringen te nemen. Maar ook het bedrag van de maandelijkse aflossing ten opzichte van het inkomen mag niet te hoog zijn. Voor een aantal banken is het een must een aanzienlijk deel zelf te investeren. 

De hypotheeklening?

Dit type lening mag enkel gebruikt worden voor de aankoop of verbouwingen van een onroerend goed. Het gaat hier in bijna alle gevallen om een krediet(opening) De kredietnemer of ontlener heeft het recht om over een bepaald bedrag te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd.

Het gaat dus eigenlijk om een kredietlijn. Neemt de kredietnemer het bedrag gedeeltelijk of in zijn geheel op, dan is hij verplicht het krediet terug te betalen, samen met een procentuele intrest.

De kredietnemer mag het bedrag zo vaak als hij wil terug aanspreken met de voorwaarde dat de kredietopening niet mag overschreden worden. Werd er bijvoorbeeld een krediet afgesloten voor € 100.000 en is daar de helft van terugbetaald, kan die helft ook opnieuw worden opgenomen. De duur van de kredietopening is meestal onbepaald en de rentevoet van de opname(s) is vast of veranderlijk.

Ga naar de simulator Woonkrediet om je maandelijkse afbetalingen te berekenen in functie van ontleend bedrag, looptijd en intrestvoet.

Randvoorwaarden

Veel financiële instellingen vragen extra voorwaarden bij een krediet voor de goedkeuring en of een voordelig tarief. De meest courante zijn hier het nemen van een brandverzekering bij een bepaalde instellingen. Of het nemen van een schuldsaldoverzekering voor een bepaald percentage. 

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
De aankoop of verbouwing van een onroerend goed is vaak een hele onderneming. Onze taak bestaat erin u te steunen tijdens het volledige proces van de financiering. Samen met u bepalen we wat uw mogelijkheden zijn en waar u op financieel gebied rekenig mee moet houden. Wij kijken na wat voor u qua krediet (looptijd, bedrag, manier van terugbetalen,...) het meest ideale is en brenge het voor u in orde. In functie van wat er afgesproken is qua voorwaarden in de kredietbrieven (bv. extra schuldsaldo, brandverzekering, ...) zorgen wij ervoor dat deze voorwaarden worden ingevuld.

Wil u meer info over een hypothecaire krediet, contacteer ons dan snel, zodat wij u kunnen bijstaan in deze mijlpaal tijdens uw leven.