Burgerlijke aansprakelijkheid Auto

De BA Auto verzekering vergoedt de schade die u als bestuurder heeft toegebracht aan een ander voertuig of andere personen (bestuurders, passagiers, ook de passagiers in het voertuig dat in fout is, of andere personen die zich op de openbare weg bevinden).  De schade die u zelf ondervindt bij een ongeval in fout, wordt niet terugbetaald door de BA Auto. De materiële schade aan uw voertuig kan eventueel wel worden terugbetaald door een omnium of mini-omnium contract, en uw eventuele persoonlijke lichamelijke schade door een bestuurdersverzekering.

Bent u daarentegen zelf slachtoffer van een ongeval (niet in fout), dan zal uw eigen BA Auto verzekering meestal een expert aanduiden die de schade aan uw voertuig gaat schatten. Maar het is de BA polis van de verantwoordelijke tegenpartij die zowel uw lichamelijke als uw materiële schade zal vergoeden.

Welke soorten schade worden vergoed?
De BA Autoverzekering vergoedt alle schade toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke schade als de materiële schade (schade aan goederen). Bij letselschade worden alle verzorgingskosten, inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid , huishoudschade, esthetische schade en morele schade vergoed. In geval van overlijden worden de nabestaanden vergoed.

Wettelijke verplicht?

Elke auto, vrachtwagen, bus, elke motor, bromfiets en zelfs een voortbewegingtoestel met een motor zoals een elektrische rolstoel of een golfkarretje, moet verzekerd zijn voor de schade die ze kunnen veroorzaken.
De wet voorziet in een aantal minimumvoorwaarden waaraan de BA verazekering moet voldoen. De meeste BA Auto polissen zijn echter uitgebreider dan de minimumvoorwaarden opgesomd in de wet. Elke verzekeraar zal u dus minstens deze voorwaarden bieden maar uiteraard kan hij er ook voor kiezen om een nog ruimere dekking te geven. Wij helpen u graag uitzoeken wat de verschillen zijn tussen de verzekeraars.
De BA Autoverzekering is verplicht zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de schade die hem of haar wordt toegebracht ook vergoed zal worden. Bij complexe ongevallen loopt die schade immers vaak op tot in de duizenden of zelf miljoenen euro. Op dat moment is lang niet iedereen zelf bij machte om de schade terug te betalen.

Aanvullende waarborgen auto worden verder besproken.

  • Omnium/mini-omnium: voor eigen materiële schade
  • Bestuurdersverzekering: voor eigen lichamelijke schade
  • Rechtsbijstand: verdedigt je belangen in geval van een conflict of onenigheid
  • Reisverzekering: bijstand na een panne of ongeval
wedo4you

Wat doen wij voor u?
Wij zorgen dat u passend verzekerd bent. Door exact te weten wat uw wensen zijn, sluiten wij u aan bij een maatschappij die bij u past.

  • Doet u grote afstanden?
  • Met welke type wagen rijdt u?
  • Bent u gebruikelijke bestuurder of zijn er nog anderen?

Indien in de loop van uw contract aanpassingen nodig zijn, zullen wij deze ook doen zodat u ook gepast verzekerd blijft. Gaat het om een nieuwe wagen of nummerplaat? Doorlopen wij de hele aanvraagprocedure en zetten u volledig vrij van zorgen in het verkeer! Bij een eventuele schade (in fout of niet) helpen wij u bij het invullen en verzamelen van alle benodigde documenten, zodat ook dit euvel snel en efficiënt wordt opgelost